Hlavné menu

Povinné zverejňovanie

SAMOSPRÁVA

Starosta obce
Ing. Magdaléna Kondásová
Adresa úradu
Obec Svinice
Hlavná 75/3.
076 37 p. Rad
Úradné hodiny
Pondelok-Piatok:
8:00 - 12:00
13:00 - 14:30 
Telefón
+421 56 639 15 10
E-mail
obec.svinice@pobox.sk
Web
svinice.sk
 
 

Verejné obstarávanie

   

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zákazu:Vystavba detského ihriska_Zverejnené_17.07.2020.pdf

 

Vystavba detského ihriska_Zverejnené_26.06.2020.pdf

 

Verejné obstarávanie:

 

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Zverejnené 02.07.2014 

SÚHRNNÉ SPRÁVY

 


 


 


 

OZNÁMENIA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 


1.  PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

na stavebné práce podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

A.)  Identifikačné údaje  verejného obstarávateľa

Obec Svinice

Hlavná č. 75/3

076 37 Svinice

IČO: 331 988

Kontaktná osoba : Ing. Magdaléna Kondásová , obec.svinice@pobox.sk

B.)  Zadávaná zákazka

Stavebné práce  „Obnova fasády Domu smútku Svinice“

C.)  Informačná povinnosť

Postup pri zadávaní zákazky : výzva na predkladanie ponúk

Plánovaný dátum zadania zákazky:      07.07.2014

Dátum zverejnenia tejto informácie:     02.07.2014


2.  PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

na stavebné práce podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A.)   Identifikačné údaje  verejného obstarávateľa

Obec SviniceHlavná č. 75/3 

076 37 Svinice

IČO: 331 988

Kontaktná osoba : Ing. Magdaléna Kondásová , obec.svinice@pobox.sk

B.) Zadávaná zákazka Stavebné práce  „výmena okien a dverí na objekte Domu smútku Svinice“

C.) Informačná povinnosť

Postup pri zadávaní zákazky : výzva na predkladanie ponúk

Plánovaný dátum zadania zákazky:       25.07.2014

Dátum zverejnenia tejto informácie:     21.07.2014


 

 

Copyright © 2012 Obec Svinice